amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


99 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


113 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
100,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


170 m 2

طبقه 10

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


86 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


95 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
70,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


99 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,425,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


86 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
770,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
770,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,258,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


148 m 2

2 خوابه