amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه رودکی اصفهان
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رودکی اصفهان


130 m 2
زمین با متراژ 126 متر در منطقه رودکی اصفهان
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 126 متر در منطقه رودکی اصفهان


126 m 2
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


195 m 2
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


168 m 2
زمین با متراژ 168 متر در منطقه رودکی اصفهان
2,520,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 168 متر در منطقه رودکی اصفهان


168 m 2
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
1,900,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


150 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه غیره اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه غیره اصفهان


900 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
1,650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


124 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان
2,750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان


250 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
1,680,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان


177 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 1

2 خوابه