amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


160 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 1

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
585,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


78 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


133 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


92 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


135 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


115 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,650,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
170,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


82 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 3

2 خوابه