amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
13,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


95 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


109 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


82 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
65,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
720,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
920,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


84 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
720,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


141 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


60 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


107 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه