amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
520,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


81 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


91 m 2

طبقه 1

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
580,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
595,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


86 m 2

طبقه 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,254,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


193 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


118 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


93 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


108 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


115 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
560,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


104 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
11,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


125 m 2

طبقه 2

1 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
11,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 600,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

1 خوابه