amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,250,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


126 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


230 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
55,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,250,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


43 m 2

طبقه 2
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
630,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


114 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
910,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
680,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
70,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


65 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه