amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه فرهنگ اصفهان
3,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه فرهنگ اصفهان


130 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
2,574,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


127 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان
10,120,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان


460 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بهداری لشکری اصفهان
28,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بهداری لشکری اصفهان


300 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
2,300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


91 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,150,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه مفتح اصفهان
23,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه مفتح اصفهان


237 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه وحید اصفهان
1,600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه وحید اصفهان


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
3,485,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


205 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه حکیم نظامی اصفهان
1,680,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه حکیم نظامی اصفهان


120 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


97 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


400 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه حسین اباد اصفهان
4,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسین اباد اصفهان


148 m 2

طبقه 3

2 خوابه