amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


168 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


115 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,200,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


60 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
800,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


121 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
8,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


113 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


153 m 2

طبقه 3

6 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


131 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

1 خوابه