amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


88 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان


70 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه مرداویج اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه مرداویج اصفهان


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


70 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
720,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


63 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


88 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


97 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلزار  اصفهان
1,400,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلزار اصفهان


140 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,125,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه رودکی اصفهان
1,377,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه رودکی اصفهان


153 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


93 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه دکتر حسابی اصفهان
1,130,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه دکتر حسابی اصفهان


98 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


60 m 2

طبقه 1

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


100 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,340,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


112 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


83 m 2

2 خوابه