amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


237 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


202 m 2

طبقه 1

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


109 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
553,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


123 m 2

طبقه 3

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


25 m 2

طبقه 1
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
301,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


68 m 2

طبقه 1

1 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


32 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


126 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,254,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


193 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
910,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


97 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
910,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


97 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


180 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
320,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


65 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
820,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 1

3 خوابه