amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
120,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
140,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


145 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


192 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


220 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


25 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
630,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


220 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
490,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
350,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


65 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
630,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


114 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
60,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه