amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

زمین با متراژ 48 متر در منطقه شیخ صدوق اصفهان
200,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 48 متر در منطقه شیخ صدوق اصفهان


48 m 2

09133777706
زمین با متراژ 270 متر در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
2,160,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 270 متر در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


270 m 2

09133777706
زمین با متراژ 280 متر در منطقه سیمین اصفهان
765,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 280 متر در منطقه سیمین اصفهان


280 m 2

03137766375
زمین با متراژ 210 متر در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 210 متر در منطقه سیمین اصفهان


210 m 2

03137766375
زمین با متراژ 280 متر در منطقه سیمین اصفهان
840,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 280 متر در منطقه سیمین اصفهان


280 m 2

03137766375
زمین با متراژ 120 متر در منطقه سیمین اصفهان
120,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 120 متر در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

03137766375
زمین با متراژ 120,000 متر در منطقه بهارستان اصفهان
84,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 120,000 متر در منطقه بهارستان اصفهان


120,000 m 2

03137766375
زمین با متراژ 198 متر در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان
1,485,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 198 متر در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان


198 m 2

03137766375
زمین با متراژ 800 متر در منطقه سیمین اصفهان
320,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 800 متر در منطقه سیمین اصفهان


800 m 2

03137766375
زمین با متراژ 160 متر در منطقه غیره اصفهان
85,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 160 متر در منطقه غیره اصفهان


160 m 2

09130129562

تبلیغات

ملک سپار
عنوان بنر 2
عنوان بنر 3
عنوان بنر 4
عنوان بنر 5