amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


108 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
2,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


138 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


211 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
3,750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه امیریه اصفهان


137 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


82 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
270,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


137 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
150,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


75 m 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
650,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


67 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


72 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


92 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


126 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


137 m 2

طبقه 2

3 خوابه