amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,920,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


128 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


107 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه وحید اصفهان
10,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه وحید اصفهان


270 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه ارتش اصفهان
5,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه ارتش اصفهان


270 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه قائمیه اصفهان
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه قائمیه اصفهان


300 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه امیر حمزه اصفهان
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه امیر حمزه اصفهان


98 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه ارتش اصفهان
255,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه ارتش اصفهان


111 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه باغ دریاچه اصفهان
3,900,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه باغ دریاچه اصفهان


70 m 2
واحد آپارتمانی در منطقه گلزار  اصفهان
2,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلزار اصفهان


158 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه باغ دریاچه اصفهان
2,205,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باغ دریاچه اصفهان


105 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه گلزار  اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه گلزار اصفهان


100 m 2

طبقه 2
واحد آپارتمانی در منطقه باغ زیار اصفهان
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه باغ زیار اصفهان


125 m 2

طبقه 5

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه چهار راه کشاورزی اصفهان
3,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه چهار راه کشاورزی اصفهان


200 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
5,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


285 m 2

طبقه 3
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
4,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


140 m 2

طبقه 3

3 خوابه