amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
910,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
780,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


240 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
680,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


94 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
760,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
80,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


230 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


135 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
200,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


237 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
60,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 550,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


106 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,230,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


125 m 2

طبقه 2

2 خوابه