amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


135 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
585,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


78 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
35,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


126 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
6,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 3

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


125 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
920,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
80,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


160 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
660,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


110 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
370,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


57 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
720,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


121 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
150,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


140 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
170,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 1

3 خوابه