amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,258,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


148 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
70,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 8,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


75 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
460,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


66 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
770,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 4

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه سیمین اصفهان


45 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان


80 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
285,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


57 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
550,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


84 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


113 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
11,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


170 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,111,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


117 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


135 m 2

طبقه 2

2 خوابه