amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


109 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 950,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


60 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,425,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


94 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
585,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


78 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
70,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


115 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
688,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


86 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
720,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


96 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,050,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


140 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
90,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 4

1 خوابه