amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
75,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
250,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


160 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
870,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


106 m 2

طبقه 4

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


182 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
470,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


165 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,111,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


117 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


153 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
800,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,290,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,290,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 5

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,400,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


175 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


107 m 2

طبقه 3

2 خوابه