amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,200,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


60 m 2

طبقه 1

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
2,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


212 m 2

5 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

طبقه 3

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
560,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 4

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
900,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


109 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 500,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 950,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


85 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,250,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


60 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,425,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
570,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


94 m 2

طبقه 2

2 خوابه