amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 60

1 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
330,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


102 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


0 m 2

03137766375
واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان
260,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه رودکی اصفهان


80 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
262,500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


105 m 2

طبقه 5

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


0 m 2

03137766375
ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


0 m 2

03137766375
خانه ویلایی در منطقه حسن اباد ابریشم
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه حسن اباد ابریشم


80 m 2

03137766375
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


126 m 2

03137766375
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
559,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان
200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه بلوار کشاورز اصفهان


53 m 2

1 خوابه
زمین با متراژ 198 متر در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان
1,485,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 198 متر در منطقه شهرک ولیعصر اصفهان


198 m 2

03137766375
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
قیمتی درج نشده است.
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


0 m 2

03137766375
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
391,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


87 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
500,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 2

4 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان
576,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سه راه سیمین اصفهان


144 m 2

طبقه 2

3 خوابه