amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
500,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
60,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,300,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
75,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


140 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


164 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


120 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
5,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


70 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
27,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
430,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


95 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


107 m 2

طبقه 1

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
600,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


200 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
250,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
355,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


115 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


275 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,100,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

2 خوابه