amirmohamadhedayat63@gmail.com 09133777706

املاک ویژه

اطلاع رسانی فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


80 m 2

1 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
35,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,700,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


145 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
1,362,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


227 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
420,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


176 m 2

طبقه 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
450,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


123 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,100,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


150 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
80,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


270 m 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
75,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
100,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


111 m 2

طبقه 3

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


125 m 2

طبقه 2

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


170 m 2

طبقه 6

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
270,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


90 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه سیمین اصفهان


140 m 2

طبقه 1

2 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


130 m 2

3 خوابه
واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 900,000 تومان
رهن و اجاره

واحد آپارتمانی در منطقه سیمین اصفهان


100 m 2

2 خوابه